Kdor si ne pusti svetovati, temu ni mogoče pomagati

(Theodor W. Adorno, Minima moralia)

Kadros

NADZOR MOBILNEGA TELEFONA

Službene mobilne telefone, delavci uporabljajo tudi za zasebno porabo. Npr. podjetje plača stroške do 50 evrov na mesec, ostalo plača delavec in mu delodajalec odtrga od plače, in vse to mora pisati v pogodbi o uporabi GSM telefona. Kaj delavec počne s telefonom in kako ga nadzirati? Za začetek, kako nadzirajo Francozi? Njihovo sodišče (La […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top